1.KATASTAR NEPOKRETNOSTI 


 ZEMLJIŠTE 

• Identifikacija katastarskih parcela 
• Omeđavanje (obnova granica katastarskih parcela) 
• Deoba parcela
• Formiranje građevinskih parcela 
• Izrada projekata geodetskog obeležavanja za projekat preparcelacije 

 OBJEKTI 

• Snimanje objekata za legalizaciju i upis 
• Snimanje vodova 
• Etažiranje objekata 
• Snimanje postojećeg stanja i promena nastalih izgradnjom ili uklanjanjem objekata i vodova 
• Obeležavanje objekata i vodova (iskolčavanje tj. prenošenje objekata i vodova na teren) 

 IZRADA GEODETSKIH PODLOGA I ELABORATA 

• Izrada geodetskih podloga za potrebe projektovanja 
• Izrada katastarsko-topografskih planova 
• Izrada topografskih planova 
• Izrada situacionih planova 
• Izrada geodetskih elaborata

2. INŽENJERSKA GEODEZIJA


• Projektovanje i izrada geodetskih mreža 
• Izrada geodetskih podloga za različite namene
• Obeležavanje, snimanje i praćenje gradnje svih vrsta građevinskih objekata i mašinskih elemenata 
• Praćenje sleganja, pomeranja i deformacije objekata 
• Izrada poprečnih i podužnih profila za potrebe projektovanja 
• Obračun kubature iskopa i nasipa 
• Geodetski nadzor izvođenja radova 

Powered by WebExpress