geo4.jpg

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

li ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.

Poslovni partneri (Glavni komintenti) (firme ili preduzeća):1. NIS a.d. Novi Sad, NIS-Petrol, NIS-Rafinerija nafte Pančevo;2.Elektrodistribucija Pančevo;3.Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ ;4.Gradska uprava grada Pančeva;5.Gradska stambena agencija Pančevo;6.ATEL d.o.o. Kovin;7.Energomontaža a.d. Beograd;

Powered by WebExpress